23 Şubat 2020 Pazar
ÇIKMAZ YOL

Ahmet Öztürk

ÇIKMAZ YOL

Başlarken…

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Kardeşlerim,

 Ene, Ünvanı ve akademik bir etiketi olmayan, Müslüman olmaktan başka bir ismi, cemaat, tarikat ve meşrebi bulunmayan, kendi halinde sade bir Müslümanım.

Beni yazmaya iten önemli nedenlerden biri, bilerek veya bilmeyerek, hakkı batıl, batılı hak bilen, bilmeden şirkin çeşitlerine imanın şartı olarak inanan toplumu uyarmak, unutulmuş Kur’an ve Sünnet anlayışını gündemimize taşımaktır.

Zamanın öğütücü gücü karşısında direnemeyen insanın, fiziksel yapısıyla beraber, düşünsel ve inançsal kriterleri de değişmektedir. Modern canavarın dişlileri arasında kaybolup gitmek üzere olan nefsimi ve neslimi bir haykırışla uyarmak istedim.

Asr-ı saadetten zamansal açıdan uzaklaştığımız gibi, o devrin bilincinden de bi o denli uzaklaşmış, esmekte olan nifak ve ideolojilerin tesirinden silikleşerek, varla yok arası bir duruma düşmüş bulunmaktayız.

İslâm’ı, câmii, kurban ve hac arasında hapseden toplumumuza, İslâm’ın, siyasî ve sosyal hayatı inşâ eden kurallar bütünü olduğu, Müslümanın da bu ilahi düsturlara varlığını has kılan mümtaz şahsiyet olması gerektiği gerçeğinı hatırlatmak istedik.

Bugün İslâm dışı her etmeni, düşünce ve ameli irtikâp ettiğimiz halde, kendimizi yine de Müslim sayabilmekteyiz.

Ne karamız kara, ne de akımız pak kalabildi. Hak ile batılın harmanlanması, sevimsiz gri tonlarına dönüşen inancımız bizi diriltememektedir.

Amacım, bilmeden bu patikada yol alan kardeşlerime, bu yolun çıkmaz ve tehlikeli  yol olduğunu haykırmaktır.

Bu ve benzeri çıkmazları kendine yol edinip, İslâm ile ilişkilendirilemeyecek binlerce oluşumun içinde yer alanların kendilerini halen aydın Müslümanlar olarak kabul etmelerini anlayabilmek mümkün değildir. Bunlar 21. yüzyıl Müslümanların çıkmazlarıdır. Bu aynamazlığı anlamak mümkün değildir.

Tabiî ki İslâm’ı İslâm’dan öğrenmeyen, şunun bunun eserlerine mahkûm olan yığınların çıkmazlarını saymakla bitirmek mümkün değildir.

Âcizane olarak ben de, elimden geldiğince, dilim döndüğünce yanlışlardan Allah’a sığınarak, gördüğüm yanlış itikadîşekilleri, ayet ve hadisler ışığında kardeşlerime anlatmayı kendime vazife bildim…

Kıymetli okurlarım

Bu köşede dile getireceğimiz konuları, eminim ki daha önceden birileri bizden daha güzel bir şekilde delilleri ile ortaya koymuşlardır. Malumu ilam etmeye yeltenmek, anlamsız bir uğraş olurdu.

Bizim farklı olarak yapacağımız, meseleleri günümüz ile ilişkilendirmek, hayatımızdaki parazitleri tanıtıp kardeşlerimize faydalı olmaktır.

Hasan-ı Basrî’ye sormuşlar; Bu güzel ahlâkını nasıl ve kimden edindin, diye oda “Ahlaksız kişilerin tavırlarından‘’ diyerek meseleye farklı bir pencere açmıştır.

Biz de toplumda belirlenen ahlaki, amelî ve itikadı yanlışları analizden hareketle Müslümanların yollarına inşa edilen çıkmazları tanıtıp, kardeşlerimize faydalı olmaya çalışacağız.

Kusurlu yazılarımızdan ötürü Allah’tan bağışlanma, siz kıymetli okurlarımızdan hoşgörü dilerim.

Eksik ve nakıs olan bilgimle, doğruları siz kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Doğrular Allah’a, eğriler ise şahsıma aittir.

Rabbim kusurlarımızı bağışlasın, amellerimizi rızasına nail eylesin, son nefesimizi muvahhit olarak verebilmeyi nasip eylesin. (âmin)

Not: Bizi yanlış bulan kardeşlerimizin delilleri ile bizi aydınlatmalarını istirham ederim.

Not: Yazılarımız, yazdıklarımızın ekseninde, şifa bulma arayışına yöneliktir.

Selam ve dua

4.08.2017 (Ahmet Öztürk)

DİĞER YAZILAR

Dört(4) Din 13

Dört (4) Din -10-

Dört (4) Din -9-

Dört Din -8-

Dört(4) Din -7-

Dört(4) Din -6-

Dört Din -5-

Dört Din -4-

Dört(4) Din -3-

Dört din -2-

Dört (4) Din

Barış delisi bir adam

Gri Tonlama Akide

15 Temmuz ve sonrasında oluşan yalaka âlimler

Darulharp’te bilmemek tekfire engel mi? ve hatime -11-

Kim kâfiri tekfir etmezse oda kâfir olur -10-

Toplumsal tekfir

Tekfirci olmak 8

Tekfirci olmak 7

Tekfirci olmak 6

Tekfir, tekfir ulam ve tekfirul muayyen nedir? 5

Tekfirci olmak 4

Tekfirci olmak 3

Tekfirci olmak 2

Tekfirci olmak 1

Nasihat ve hasbıhal 2

Nasihat ve hasbıhal 1

Ebu cehiller neden iman etmezler -3 –

Ebu cehiller neden iman etmezler? -2-

Ebu Cehiller Neden İman Etmezler? -1-