23 Şubat 2020 Pazar
Dünyayı mâmur, ahireti harâb etmek!

Başyazı

Dünyayı mâmur, ahireti harâb etmek!

Rivayete göre Mekke’ye giderken bir seferinde Medîne’ye uğrayan Yedinci Emevîhalîfesi Süleyman bin Abdülmelik, Etrafındakilere, “Medîne’deRasûlullahSallâllâhu Aleyhi ve Sellem’inashâbından herhangi birine yetişmiş bir zât var mıdır?” diye sordu.

Ona “EbûHâzim isminde biri var.” dediler.

Süleyman bin Abdülmelik bir haberci gönderdi ve huzuruna getirtti.

EbûHâzim’a “Ben hâlife olarak buraya geldiğim hâlde, bu ne alâkasızlıktır ki, benden uzak duruyorsun?!” dedi.

EbûHâzim, “Ey mü’minlerinemîri, benim sizinle ne alâkam olabilir ki?” dedi.

Halîfe Süleyman “Medînelilerin ileri gelenleri yanıma geldiği hâlde sen niçin gelmedin!” diye sordu.

EbûHâzim, “Ey Mü’minlerinEmîri! Bugüne kadar ne sen beni tanımaktaydın ne de ben seni görmüştüm. Nasıl benden böyle bir ilgi bekleyebiliyorsun?!” dedi.

Halîfe Süleyman, yanındaki Muhammed bin Şihâb ez-Zührî’ye dönerek, “Bu yaşlı adam isâbet etti, ben hata ettim.” dedi.

Daha sonra bu tok sözlü insandan bir nasihat alma ihtiyacı hisseden Halîfe Süleyman, “Ey EbûHâzim! Bize ne oluyor ki, ölümden hoşlanmıyoruz?” diye sordu.

EbûHâzim, “Nefsânî arzularınıza aldandınız, dünyayı mâmur edip âhiretiharâb ettiniz. Bu sebeple mâmur bir yerden harâbe bir yere geçmek hoşunuza gitmiyor.” karşılığını verdi.

Aralarında geçen uzun bir konuşmadan sonra Halîfe Süleyman “Hangi sadaka daha fazîletlidir?” dedi. “Son derece yoksul olan muhtaca, az maldan zorlanılarak imkân nisbetinde verilen ve arkasından başa kakma ve eziyetin vâkî olmadığı sadakadır.” dedi.

Peki,“Hangi söz daha âdildir?” dedi.

EbûHâzim“Kendisinden korktuğun yahut bir şeyler umduğun kişi karşısında hakkı söylemen ve hakîkatleri ifade ve tebliğ etmendir.” dedi.

Süleyman bin Abdülmelik kalkışta, EbûHâzim’a“bir ihtiyacın var mı?” dedi.

EbûHâzim“evet var” dedi.

Halîfe Süleyman “nedir o” dedi.

EbûHâzim“Beni cehennemden kurtarıp cennete koyabilir misin?!”deyince Halîfe Süleyman “Bu benim yapabileceğim bir şey değil!” dedi.

EbûHâzim“Öyleyse benim de bundan başka bir ihtiyacım yok!” cevabını verdi.

14.09.2018 (Başyazı)

DİĞER YAZILAR

Makyavelizm FETÖ ve İslamcılar!

Sahi siz kaçıncı oğlusun Doğulu babanın!

İdareye talip olanlara…!

Hakkımız helal olsun

Neden okumalıyız?

Biz berekete inanan bir toplumuz!

Kabirlerden nasîhat almayan nelerden alır!

Paylaşmak erdemliktir!

‘Desinler’ derdinde olanlar boşuna yorulmasınlar!

Sahi sizin değer ölçünüz nedir?

Ahlaki çöküş ekonomiyi de batırıyor!

28 Şubat mağdurları hala cezaevlerinde!

Hız ayrıntıları gözden kaçırmaktır!

İsraf ve lüks büyük bir şerdir!

Şerefi başka yerde aramayın!

Yeryüzünün en ciddi meselesi!

Aç gözlülük kitle imha silahıdır!

Siz de öyle mi düşünüyorsunuz!

İşiniz Allah’a kalmışsa, olmuş bilin!