10 Temmuz 2020 Cuma
Ebu cehiller neden iman etmezler -3 –

Ahmet Öztürk

Ebu cehiller neden iman etmezler -3 –

Son iki yazımızda, ilkel Ebu Cehillerin neden imana yanaşmadıklarını izaha çalışmıştık

Bugünkü yazımızda ise kendilerini İslâm’a nispet eden modern Ebu Cehillerin nasıl müşrik olduklarını izaha gayret edeceğiz.

Mekkelilerin  müşrik olmalarının sebebi, Allah ile beraber başka olguları da kabul etmeleri, hayatın akışında Allah’ı yönetime katmak istemeyişleri idi. Onlar için “Allah Teâlâ’nın hükmü” değil, sadece ve sadece kendi elleriyle yapmış oldukları “Putları ve kendilerinin hazırlayıp “yasa” haline getirdikleri “hükümleri” vardı. Cahiliye hükümleri… Kısaca onlardaki sorun LÂ İLÂHE İLLALLAH diyememekti. Yani hayatlarına egemen olan Allahtan gayrsini egemen kılmaları idi

Ama birisi çıkıyor,(resulullah)Allah’ın mülkünde Allah’ın dediği olmalıdır, bu güne dek bildikleriniz tamamıyla yanlıştır, sizin tüm âdet ve geleneklerinize, ibadet anlayışlarınıza, sosyal statünüze yeniden bir yorum getireceğim. Allah’tan başka bir ilâhın olmadığını kabul etmeniz ve beni de Allah’ın sizlere göndereceği emirlerin elçisi olarak kabul etmenizi emrediyorum. Bana uyun kurtulun diyordu. İşte nefislere ağır gelen buydu.Yoksa Ebu Cehil ve benzeri adamların peygamberin şahsı ile alıp veremedikleri bir şeyleri yoktu,

Ebu Cehil’in "Ben onun her dediğine zaten inandım da, bir zenci köle ile aynı sofrada bulunmak, aynı haklara sahip olmak gibi yeni emirler kabul edilecek bir şey değildi, eski köye yeni adet getirmesine, akıllılarımızı akılsız saymasına, tüm yetkiyi Allah adına kendisinde toplamasına katlanamazdım” demesi de bu durumun en bariz göstergelerinden biridir.

Mekke ahalisi. Atalarımızın ve akıllılarımızın söylediklerini hükümsüz kılarak, onlara akılsız demek kabul edilecek bir şey değildi, diyorlardı

Allah aşkına söyleyin, bugünün modern Ebu Cehillerininbirçok tarikat erbabının ve devlet ricalinin söylediklerinin Mekke müşriklerinin dediklerinden ne farkı vardır? Günümüz tasavvuf erbabının şeyhlerine, devlet erkânının egemen anlayışlatına atfettikleri vasıflar, Mekkeli müşrikler bile putlarına vermemişlerdi.

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîm’demüşriklerinpsikolojilerini  şöyleanlatmaktadır: “Dikkat et, halis din( hüküm yasa ve anayasa) yalnız Allah'ındır. O'nu bırakıp kendilerine birtakım dostlar edinenler: Onlara, bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz, derler. Doğrusu Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve inkârcı kimseyi doğru yola iletmez” (ZümerSûresi, 3. ayet)

Egemenliği Allah’tan gayrısına sunma, Allah dünya işlerimize karışamaz (demokrasi, komünizm, sosyalizm, hümanizm, lâiklik) anlayışı, hüküm sunma mercii olarak Allah’tan gayrısını,(millet, şahıs ve meclisleri tayin etme )ilâhlık iddia etmektir, bunları reyleri ile onamak da onları tanrı olarak kabul etmek ve modern şekliyle şirke düşmektir… Günümüz insanı ve kendilerini İslâm’a nisbet eden kimi zümreler, yaptıklarıişlerle Mekkeli müşriklerini fersah fersah geride bırakmışlardır.

İşte Mekkeli müşriklerle Müslümanların ayrılık noktası buydu. Onlar Allah’ın hakkı olan ibadet, kanun koyma, yasama hakkını Allah’tan gayrısına veriyor, onlara dua edip, onlara el açıp, onlara sığınıyorlardı. Bugün de bazı kimseler ölmüş kimi liderlerinin heykelleri önünde sanki onların huzurunda imiş gibi saygılarla minnettarlıklarını sunmaktadırlar.

Kendilerine ilelebet fayda sağlamayacak heykellere hitapla, emirlerine âmâ de olduklarını, ilke ve inkılaplarının,Azad kabul etmez bekçileri olduklarını deklere etmek suretiyle, hem de Müslüman olduklarını iddia ederken Mekkeli müşrikleri geride bırakacak tarzda esfelisafiline yuvarlanmaktadırlar.

Kimileri de, dünya işlerinin evliyanın karar vermesi özerinde şekillendiğine iman edercesine Allah’ı devreden çıkarmaktadırlar. Uydurdukları şeyh, gavs, kutup, birler, yediler, kırklar üzerinden adeta yani bir din oluşturmuşlardır. Bu sapıklık için yeterde artar.

Şeyhlerini kâinat üzerinde tasarrufçu olarak kabul etmektedirler. İnsanlara yarar ve zarar vermede, kendi şeyhlerini hak sahibi olarak görmektedirler.

Utanmadan peygamberin ağzından yalan uydurmaktan hiçbir beis görmüyorlar. Güya peygamberimiz “Dünya işlerinde şaşırıp, hayrete düştüğünüz zaman kabir ehlinden yardım isteyiniz “demiş. Bu peygambere iftiradır.

Uydurdukları dini argümanlarla,  Asırlar geçmesine rağmen, şeytan şirk tohumunu yine kabirlerden ve ekâbirler üzerinde atmaktadır. İnsanlar tarikat şeyhlerine, kabirdeki Salih kişilere yalvarmakta. Yetiş ya Geylani, medet ya Ali, himmet ya şeyhim, atam sen kalk ben yatam diyerek Mekkelilerin içinde bulundukları şirkin içine düşmektedirler.

Kafalarındaki şahıslara Yetiş ya gavs diyerek, himmet Seyyit, şeyh, baba diyerek yalvarmakonları Allaha eşdeğer tutmaktır, buonlara ibadettir. İbadet etmek sadece namaz kılmak değildir.

Özet olarak; putları sadece Mekke dönemi taştan oyma şeyler olduklarına inananlar, oldukça yanlış bir inanç içindedirler. Maalesef günümüzde Mekkeli müşriklerin ağaçtan taştan oyma şekillere yaratıcı olarak inandıkları inanılmaktadır. Bu gülünç bir iddiadır. Bu gerçekten ümmet için çok vahim durumdur.

Lat ve uzzaların yerine, toplum nezdinde itibar gören uzun sakallı, cübbeli din tüccarı bezirgânlar, toplum nezdinde konum sahipleri Tağutlar, Tağut ve belamların dikta ettiği uyduruk kutsallar almıştır.

Üzülerek belirtelim ki Mekkeli müşriklerin putları,değişik libaslarla çağları aşarak kendilerini İslam’a nisbet eden toğlumu esir almıştır

Kardeşlerim şonu net olarak ilan ediyorumki ben rabbimizin din olarak bize sunduğu İslam dini özere kaimim, ben asla müşriklerin, laiklerin, dininden değilim, demokrasi ve kendilerini İslam’a nisbet eden ruhbanlarını dininden beriyim,

Rabbimin ifadesi ile De ki; «benim namazım, yakarışlarım duam, ibadetlerim,kulluğum hayatımyasa ve kanunlarım ve ölümüm tüm varlıkları evirip çeviren,onlara yol yordam gösteren, varlıklara işleyiş düzeni veren, koruyan, kontrol eden, nizam ve yasa sunan Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.» enam 162

Bilmem başka nasıl izah edelim. Allah bizlere hakkı hak, batılı batıl göstersin, hakta ayaklarımızı sabit kılsın. Âmin

14.11.2017 (Ahmet Öztürk)

DİĞER YAZILAR

Dört(4) Din 13

Dört (4) Din -10-

Dört (4) Din -9-

Dört Din -8-

Dört(4) Din -7-

Dört(4) Din -6-

Dört Din -5-

Dört Din -4-

Dört(4) Din -3-

Dört din -2-

Dört (4) Din

Barış delisi bir adam

Gri Tonlama Akide

15 Temmuz ve sonrasında oluşan yalaka âlimler

Darulharp’te bilmemek tekfire engel mi? ve hatime -11-

Kim kâfiri tekfir etmezse oda kâfir olur -10-

Toplumsal tekfir

Tekfirci olmak 8

Tekfirci olmak 7

Tekfirci olmak 6

Tekfir, tekfir ulam ve tekfirul muayyen nedir? 5

Tekfirci olmak 4

Tekfirci olmak 3

Tekfirci olmak 2

Tekfirci olmak 1

Nasihat ve hasbıhal 2

Nasihat ve hasbıhal 1

Ebu cehiller neden iman etmezler? -2-

Ebu Cehiller Neden İman Etmezler? -1-

ÇIKMAZ YOL