16 Aralık 2019 Pazartesi
Mücahitler neden müteahhit oldu

Muhammed Özkılınç

Mücahitler neden müteahhit oldu

Zerreden küreye tüm kâinatı yoktan var eden Allah (cc) insanı da yoktan var edendir. Maddi manevi sahip olduğu her şeyi de ona ikram eden odur. Yaratan elbette bizi bizden iyi bilendir. Dolayısıyla bizim dünya ve dünyalıklara olan zaafımızı da en iyi bilendir. Esasen bu vb. zaaflar, imtihan gerçeğinin de gereğidir.

Bizi bu fani âleme imtihan için gönderen Allah (cc) bizim imtihanı kazanmamız için de gerekli tüm uyarıları yapmıştır. Dünya ve içindekilerin geçiciliği ebedi olan ahiretin önemi. Cenneti, cehennemi birçok detaylarıyla anlatması da yine biz kullarına olan merhametinin delilidir.

“Ey insanlar! Haberiniz olsun ki, Allah'ın vaadi muhakkak haktır. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o aldatıcı şeytan sizi, Allah hakkında da aldatmasın.” (Fatır 5)“Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı.” (Ankebut/64)“Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu, tıpkı bir yağmura benzer ki; bitirdiği ot, ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azab; Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir.” (Hadid/20)

Bu konuda yüzlerce hadisten bahsedilebilir. Ancak bir hadis var ki, çok çarpıcıdır. Ebu Hureyre (ra) der ki: "Hz Peygamber (sav)'in şöyle dediğini duydum:

"İsrail oğullarından abraş (alaca derili), kel ve kör üç kişi vardı. Allah bu üç kişiyi imtihan etmek istedi. Kendilerine bir melek gönderdi. Melek abraşa geldi ve: "Hangi şey sana daha sevimlidir?" dedi. Abraş: "Güzel renk, güzel deri ve halkın benden iğrendiği abraşlığın benden giderilmesi" dedi. Melek onun vücudunu sıvazladı hemen üzerindeki iğrenç görüntü kaybolarak, kendisine güzel bir renk verildi. Melek: "Hangi mal sana daha sevimlidir?" diye sordu. O: "Deve" dedi (Hadisin ravisi "belki de sığır dedi" demiştir.) Kendisine on aylık gebe bir deve verildi. Melek ona: "Allah bunu sana mübarek eylesin" dedi.

Sonra melek kel kişinin yanına gitti: "En çok hangi şeyi istersin?" diye sordu. Kel: "Güzel saç ve halkın benden tiksindiği şu kelliğin benden gitmesini" dedi. Melek onu sıvazladı. İğrenç görünüşü kaybolarak kendisine güzel saç verildi. Melek ona: "En sevdiğin mal nedir?" diye sordu. Adam: "İnek" dedi. Kendisine gebe bir inek verildi. Melek ona da: “Allah bu ineği sana mübarek eylesin" dedi.

Daha sonra melek kör adamın yanına geldi ve: "Hangi şey daha çok hoşuna gidiyor?" dedi. Kör: "Allah'ın gözümü bana iade etmesi ve insanları görebilmem" dedi. Melek onu da sıvazladı. Allah da ona gözünü iade etti. Melek: "Hangi mal daha çok hoşuna gider" dedi. Kör: "Koyun" diye cevapladı. Ona da kuzulu bir koyun verildi. Onların deve ve ineği yavruladı. Bunun da koyunu kuzuladı. Birinin bir vadi dolusu devesi, öbürünün bir vadi dolusu ineği, ötekinin de bir vadi dolusu koyunu oldu.

Bir müddet sonra melek abraş adamın iyileşmeden önceki eski kılığına girerek onun yanına geldi ve ona: "Ben fakir biriyim yolda kaldım, bugün gitmek istediğim yere varmam ancak önce Allah'ın sonra senin sayende olacak.

Sana güzel renk, güzel ten ve çokça mal veren Allah hakkı için ben senden bir deve istiyorum ki onun sırtında gideceğim yere varayım" dedi. O eski abraş: "Malımın hak sahipleri çok" diyerek meleği reddetti. Bunun üzerine melek ona: "Seni tanıyor gibiyim sen halkın kendisinden iğrendiği yoksul bir abraş değil miydin" diye sordu. Adam: "Hayır bu mal bana ancak (ecdadımdan) büyüklerimden miras kaldı" dedi. Melek: "Eğer söylediğin yalan ise Allah seni eski durumuna çevirsin" dedi.

 Sonra melek ilk görüşmelerindeki suret ve heyetinde kel adamın yanına vardı. Ona da abraşa dediği gibi dedi. Kel de abraş gibi reddetti. Melek: "Eğer yalancıysan Allah seni önceki haline döndürsün" dedi. Nihayet eski kılık kıyafetinde köre geldi: "Ben yoksul bir adamım. Yolcuyum yolda kaldım.

Bugün ben ancak önce Allah'ın sonra senin yardımın ile gideceğim yere varabilirim. Sana gözlerini iade eden Allah hakkı için senden yolculuğumu sağlayacak bir koyun istiyorum" dedi. O kimse: "Ben bir kördüm. Allah bana gözlerimi geri verdi. Bu koyunlardan istediğin kadarını al, istediğini de bırak. Vallahi Allah için aldığın hiçbir şeyde sana zorluk çıkarmayacağım" dedi. Melek adama: "Malın sende kalsın. Sizler bir imtihana tabi oldunuz. Allah senden razı oldu. İki arkadaşına da kızdı" dedi." (Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bkz. RiyazusSalihin 65 nolu hadis.) devam edeceğiz inşallah. Subhaneke... Bihamdike... Esteğfiruke...

                                                                                             

 

 

14.11.2019 (Muhammed Özkılınç)

DİĞER YAZILAR

Kelime katliamları ve israf (Black Friday)

Anne baba hizmetçi değil efendidirler

Acemi Yuvanın Temeli Çürük Olur

Mücahitler Neden Müteahhit Oldu

Kadem ve sayın yetkililer! yanlış yapıyorsunuz

Müzmin bekârlar diyarı batı 2

Bağdadi Öldürüldü mü?

Müzmin Bekârlar Diyarı Batı

Batasıca batı rüyası nereye kadar

Bilek Gücü Yetmez Dua Gücü De Lazım

Birlik rahmet bölünmek felakettir.

Bölen ve bölünen

Bir Şii’nin İtirafı

Neden Vekâlet Orduları?

Deprem İlahi İkaz

VaÜmmetaaah!!!

Kesintisiz islam eğitimi

Ayı Sevmesi Aslında Felakettir

Batı Batı Dedikleri

Ümmetin Kalesi Filistin

Cennetten bir köşe karadeniz

ABD vs. Batılılar Dost Görünümlü Azılı Düşmanlardır

Mutsuzlar Diyarı Batı 2

Mutsuzluklar Diyarı Batı

Osmanlıda Evlilik Kanunu

İstikamet Kolay Değil

Bayramlarımız Bayram Olacak Bir Gün

Hac Ama Nasıl?

Rabbani alimlere sinsi hücumlar 1

Rabbani alimlere sinsi hücumlar 1

Danışıklı döğüş 2

Birlik olmadan felah olmaz

Batı Virüsü Dünyevileşme 2

Batı virüsü dünyevileşme

Dine karşı modernizm

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 5

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 4

İhvanı müslimin’in çizgisi 3

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 2

İhvanı Müslimin’in Çizgisi

İslam zilleti değil izzeti emreder

Şiileştirme tam gaz devam

Kudüs Tüccarı Şia 2

Kudüs Tüccarı Şia

Zulüm Bittiğinde Bayramlarımız Bayram Olacak

Zekât = Hikmet Bereket

Avrupa’da Ramazan 4

Avrupa’da Ramazan 3

Avrupa’da Ramazan 2

Avrupa’da Ramazan

Ramazanımızı Rahat Bırakın

Ramazanı Ramazan Yapalım

Ramazana Hazır mıyız?

Münâcât

Cemaat Olmak Farzdır

Allah (cc) Var Gam Yok

Değiştirmezseniz Değiştirilirsiniz

Seçmen Daha Nasıl Uyarsın

Topyekûn Savaşa Topyekûn Direniş

Batı Kültüründe Çocuk kafeste kuş

Sanal Değil Reel Üç aylar

Büyük Fırsat Üç Aylar

“İhvanı Müslimin’in çizgisi 3

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 2

"Muasır Medeniyet" Balonu

Sevgiye Su-i Kast

Bitmeyen İhanet Diyalog

Tahrifatın Lokomotifi Diyalog

Dine Karşı Din 2

Dine Karşı Din

Batı Rüyasından Ne Zaman Ayılacağız?

Sünnete Saldırı Neden?

Batı Dürüst Öyle mi?

Aklı İpotek Vermek

Bedene Ziyafet Ruha Boykot

İslam Birdir Birliği Emreder

Zaman Müsrifi Müflisdir

Kültürümüz İmanımızın Yansımasıdır

Batılın Simgesi Noel’e Hayır

Bu İntihar Neden

İstikbal İslam’ındır

Manevi Kalkınma Ne Zaman?

Yuva Yıkan Öğütler

Koruyucu Anne 2

Mevlit Musiki Değil Mesaj

Mevlidi Tartışma İrşada Çevir 1

Dünyevileşme Felaketi 2

Dünyevileşme Felaketi

Koruyucu Anne 1

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder 3

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder 2

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder

Andımız mı Ahdımız mı?

Aileyi Yıkan Yıkılır

Ashabı Kiram En Güzel Örnektir 3

Ashabı Kiram En Güzel Örnektir 2

Ashabı Kiram En Güzel Örnektir 1

Mazlumun Ahı İndirir Şahı

Sayın Cumhurbaşkanına açık feryat

Çocuklarımızın Ahireti Ne Olacak