12 Temmuz 2020 Pazar
Onlar artık Türk oldu!

Enver Mıhcıoğlu

Onlar artık Türk oldu!

Hunlar ve Avarlar Avrupa’ya geldiklerinde henüz İslamiyet yoktu fakat onun bir önceki hak hali olan Hristiyanlık vardı.

*

Hunlar ve Avarlar Avrupa’da Hristiyanlığın yani o zamanki hak dinin etkisinde kalarak töresel dinlerini bırakıp Hristiyan oldular.

*

Ne var ki İslamiyet son din olarak gelince artık onlar çoktan Türklüklerini kaybetmişlerdi.

*

Osmanlı, İslam’ı Avrupa topraklarına taşıyınca batı dünyası Müslüman olan herkese “Türk” gözüyle bakmaya başladı. Artık onların nazarında Türk demek Müslüman demekti.

*

Günümüzde bile Sırplar,  Boşnaklara, “Türk” ya da Türkleştirilmiş Sırp anlamı taşıyan “Turçin” veya “Poturci” ifadelerini kullanıyorlar.

*

Yani batılılar Müslüman olan soydaşlarına Türkleşti tabirini kullanıyorlar. Tebliğler ve güzel örnekler sonucu Müslüman olan Arnavutlara, Boşnaklara, Kosovalılara ve Makedonyalılara da yerli soydaşları Türk oldu derlerdi.

*

Biz Türkler bundan gurur duymakta haklıyız zira dünyaya ila-i kelimetullah amacıyla yürüyen ecdadımız İslam’ı baş tacı etmekle ve her işlerini “Şer-i Şerife” uygun mu değil mi diye kontrol ederek yaptıklarından bu vasfa layık görülmüşlerdir.

*

Günümüz Avrupasında durum bu gün de aynı: Türk=Müslüman...

İşte Hıristiyan dünyası bizi bu vasfımızla tanıdığı için diğer Müslüman ülkelerinden ayrı tutuyor; korkuyor, sevmiyor elinden gelen her fenalığı yapmak için fırsat kolluyor ve kendisi için potansiyel tehdit görüyor...

*

Bizim de bu gerçekleri asla göz ardı etmeyerek her zaman teyakkuz halinde olmanız gerekir. Batı Batı'dır, Doğu Doğu'dur; Doğu Batı olmaz, Batı da Doğu olmaz.

16.03.2019 (Enver Mıhcıoğlu)

DİĞER YAZILAR

Bizde Abdülfettah es Sisi'ler yok mu?

Yürüyüş...

Aşağılık Maymunlar!

Ruhsuz kalan CHP!

Şovmen!

Barajı belki %5'e düşürecekler ama?..

Afroamerkalılar ve Filistinliler!

Heykel aklı!

Fetih ruhu!

Vazgeçmeyecekler...

Hülle!

Küresel finans sisteminin beslemeleri!

Dinde zorlama yoktur!

Antep'te devlet, gücünün yettiğine devlet!...

Peki, işimiz ne olacak?

Objektif bir Deniz Gezmiş bakışı..

Boş işler müdürü!

Şu maske meselesi!

Durum maalesef böyle...

Hainlik!

Toplum olmanın sorumluluğu!..

Vardır bunun da bir hikmeti!...

65'lik Günah keçileri...

Neredeyiz?

Mirac

Zavallılık!...

 Salgın hastalık ve kader!...

Düşmana gönderilen sinyaller...

Suriye Baasçılarının mezhebi: Nusayrilik nedir?

Türkiye Baasçıları!

Bir İslam Neferi: Hoca Ahmed Yesevi

Türkiye, İdlib'de taviz vermemelidir

Hisseli Harikalar Kumpanyası!

Maymuncuklar!

İran Mollaları başta kendi halkı olmak üzere, Şii hilâli kurmak hevesiyle Irak'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı ve Yemen'i perişan etti.

Gıda güvenliği...

Ortadoğu'nu Yüz Yıl Savaşları!

Yavuz Hırsız!

Müslüman bir memlekette olmaması gereken bir yılbaşı klasiği!...

İsrail bayram ediyor!

Ben senin Cemaziyelevvelini bilirim!

Yaptırmam-Sattırmam!

Toplumun bozulması!

KHH Partisi!

İman kuşu!

Semer yarası!...

Geçti Bor'un pazarı!

18 Ekim Türkiyesi!

Yeni dünya düzeninin kodları yazılıyor!

Yeni güç dengesi

Ah şu Suriyeliler!

Barış Pınarları

Enerji fiyatı ve nüfus artış oranının çarpanı?

İstanbul Finans Merkezi!

Türk gibi başla!

Sistemi revize etmek!

Suudi'lerin patriotları!

Vicdanlara hapsedilen din!

Güvenilmeyen müttefik ABD!

Yargı bağımsızlığı!...

Çok kötü oldu, çoook!

Ekonominin son umudu 3. çeyrekte

Türkiye buna mecbur!

Tercihimiz ne olur?

Siyasî fırsatçılık

Bu işler siparişle olmazmış!...

"Günahı açıktan işlemeyin!"

Teravih Namazı

Ahmet Davutoğlu

Tökezleme devri...

Hızlı hareket etmeliyiz!

Ahmet'in öküz dediği gün!...

Altay tankı ve Kılıçdaroğlu!

Oportünist!

Söz ola baş kestire!

İki salkım üzüm tanesi

Edep Ya Hu…

Yanlış iş

Aktivist hareket ve kitle toplumu

Bitirin şu pitbull meselesini...

Ulusal kimliğinden soyutlanan CHP!...

CHP'de sular durulmuyor

Uyuyan fitne!...

Teşekkürler!...

1998 Adana Mutabakatı!

Bekâ meselesi!

Zorbalıktır bunun adı!

Zümre egemenliği...

Erdoğan Trump farkı!

Parti taassubu!...

Antep'in siyasal gerçekliği!

Kâbe'nin yolları bölük bölük!

İki başlı Halep düdüğü!

Asker sınırda bekliyor

Ben yaptım oldu!

Yerelde devlet belediyedir!...

Ertuğrul Gazi'den sonra...

Şu poşet meselesi!

Gariptir şu insanoğlu!

Ruslar ayak sürütüyor...