15 Temmuz 2020 Çarşamba
Vicdanlara hapsedilen din!

Enver Mıhcıoğlu

Vicdanlara hapsedilen din!

"Şüphe yok ki Allah katında (hak) din İslam'dır.
(Âl-i İmran, 19)
*
İslâm genel anlamda, Allah'a ve O'ndan gelenlere iman edip kayıtsız şartsız teslim olmaktır.
*
Müslüman ise, yüce Allah'ın gönderdiğine ve Peygamberi Muhammed aleyhisselam'ın bildirdiğine içtenlikle inanıp teslim olandır.
*
İslâm Allah'ın gönderdiği enson tevhid dinidir; dolayısıyla yalnız Allah ile kul arasinda bir olay olmayıp sosyal ve hukuk esaslarıyla hem dünya, hem de ahiret saadetini temin eden ve kaynağını Kuran'dan alan ilahi bir dindir.
*
Beşerin koyduğu sistemler dinî olmadığı gibi, Hıristiyanlıkta kilise misali yalnız camide ifa edilen bir din de değildir.
*
Islâm birilerinin istediği gibi vicdanlara hapsedilen değil, içine aldığı iman, ibadet, ahlâk, muamelât ve ceza hükümleriyle hayatın her alanını kapsayan bir dindir.
*
Bundan dolayı Kuran hükümlerinden birini reddeden, beğenmeyen veya çağ dışı bulan kimse "Müslüman" olma vasfını kaybeder.
*
Çünkü Islâm'ın esasları Allah tarafından konulmuştur. Gerçekten iman edenler, bu esasları hayatlarına uygulamakla yükümlüdürler.
*
Bir kimsenin; mü'min, fasık, münafık, kâfir ve zalim gibi isimler alması da İslam'ın hükümlerine karşı takındığı inanç, uygulama ve tavırlara göredir.
*
Böylece İslâm, kişilerin kafalarındaki ikonlarla/putlarla beraber kabul edilen bir din olamadığı gibi, heva ve heveslere, mevki, makam ve menfaatlere uygun gelen yönleriyle alınarak uygulanan bir din de değildir.
*
Bir müslüman da müslüman olarak bunun dışında bir islam düşünemez. Islâm dini yücedir, ancak onunla yücelmek isteyenler yücelir.
*
Eğer din, hayatın işlevlerinden koparılarak camilere ve vicdanlara hapsedilirse o zaman hayat dinsizleşir. Her türlü gayri meşru olan şeyler meşru hâle gelir ve toplumun çürüyüp çökmesinin başlıca sebebi olur.

7.09.2019 (Enver Mıhcıoğlu)

DİĞER YAZILAR

Bizde Abdülfettah es Sisi'ler yok mu?

Yürüyüş...

Aşağılık Maymunlar!

Ruhsuz kalan CHP!

Şovmen!

Barajı belki %5'e düşürecekler ama?..

Afroamerkalılar ve Filistinliler!

Heykel aklı!

Fetih ruhu!

Vazgeçmeyecekler...

Hülle!

Küresel finans sisteminin beslemeleri!

Dinde zorlama yoktur!

Antep'te devlet, gücünün yettiğine devlet!...

Peki, işimiz ne olacak?

Objektif bir Deniz Gezmiş bakışı..

Boş işler müdürü!

Şu maske meselesi!

Durum maalesef böyle...

Hainlik!

Toplum olmanın sorumluluğu!..

Vardır bunun da bir hikmeti!...

65'lik Günah keçileri...

Neredeyiz?

Mirac

Zavallılık!...

 Salgın hastalık ve kader!...

Düşmana gönderilen sinyaller...

Suriye Baasçılarının mezhebi: Nusayrilik nedir?

Türkiye Baasçıları!

Bir İslam Neferi: Hoca Ahmed Yesevi

Türkiye, İdlib'de taviz vermemelidir

Hisseli Harikalar Kumpanyası!

Maymuncuklar!

İran Mollaları başta kendi halkı olmak üzere, Şii hilâli kurmak hevesiyle Irak'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı ve Yemen'i perişan etti.

Gıda güvenliği...

Ortadoğu'nu Yüz Yıl Savaşları!

Yavuz Hırsız!

Müslüman bir memlekette olmaması gereken bir yılbaşı klasiği!...

İsrail bayram ediyor!

Ben senin Cemaziyelevvelini bilirim!

Yaptırmam-Sattırmam!

Toplumun bozulması!

KHH Partisi!

İman kuşu!

Semer yarası!...

Geçti Bor'un pazarı!

18 Ekim Türkiyesi!

Yeni dünya düzeninin kodları yazılıyor!

Yeni güç dengesi

Ah şu Suriyeliler!

Barış Pınarları

Enerji fiyatı ve nüfus artış oranının çarpanı?

İstanbul Finans Merkezi!

Türk gibi başla!

Sistemi revize etmek!

Suudi'lerin patriotları!

Güvenilmeyen müttefik ABD!

Yargı bağımsızlığı!...

Çok kötü oldu, çoook!

Ekonominin son umudu 3. çeyrekte

Türkiye buna mecbur!

Tercihimiz ne olur?

Siyasî fırsatçılık

Bu işler siparişle olmazmış!...

"Günahı açıktan işlemeyin!"

Teravih Namazı

Ahmet Davutoğlu

Tökezleme devri...

Hızlı hareket etmeliyiz!

Ahmet'in öküz dediği gün!...

Altay tankı ve Kılıçdaroğlu!

Oportünist!

Söz ola baş kestire!

Onlar artık Türk oldu!

İki salkım üzüm tanesi

Edep Ya Hu…

Yanlış iş

Aktivist hareket ve kitle toplumu

Bitirin şu pitbull meselesini...

Ulusal kimliğinden soyutlanan CHP!...

CHP'de sular durulmuyor

Uyuyan fitne!...

Teşekkürler!...

1998 Adana Mutabakatı!

Bekâ meselesi!

Zorbalıktır bunun adı!

Zümre egemenliği...

Erdoğan Trump farkı!

Parti taassubu!...

Antep'in siyasal gerçekliği!

Kâbe'nin yolları bölük bölük!

İki başlı Halep düdüğü!

Asker sınırda bekliyor

Ben yaptım oldu!

Yerelde devlet belediyedir!...

Ertuğrul Gazi'den sonra...

Şu poşet meselesi!

Gariptir şu insanoğlu!

Ruslar ayak sürütüyor...